Flere eldre i jobb

De ti siste årene har tallet på yrkesaktive mellom 60 og 66 år nesten doblet seg i Norge, fra 118.000 til 208.000