Kunsthallen har en sunn økonomi

Snarere enn å bli kuttet, hadde det vært hyggelig med en liten gest for godt arbeid.