Lønnsomhet settes opp mot miljøet

For Miljøpartiet De Grønne vil det alltid være konsekvensene for miljøet som er av størst betydning.