Helt på styr

Jeg trodde fredsrisen hadde som formål å forebygge krig.