Det er viktig at ungdom organiserer seg!

Ungdom er sjeldent organisert, dette ser vi på LOs Sommerpatrulje hvert år.