• mike - finn 220812.jpg

Fra Marilyn Manson til Grete Faremo

Arendal har overtatt hegemoniet som sommerens festivalby – i år også med et politisk black metal show på scenen i kulturhuset med Grete Faremo som vokalist.