• eldre+omsorg (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Manglende menneskeverd på sykehjem