Identitet og fellesskap

Vårt samfunn vil i all fremtid bestå av innbyggere med ulike hudfarger, religioner og kulturell og politisk bakgrunn.