• IKKE BARE KRISTUS: Jeg mener ikke å stå i veien for den akademiske opprydning i vår religiøst befengte hverdag. Hva skal vi for eksempel kalle de fire ukedagene mellom mandag og lørdag, spør artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Kristus ut av kalenderen

Og det skjedde i de dager at det gikk ut bud fra Store norske leksikon om at Kristi fødsel ikke lenger skal være vår tidsregnings nullpunkt. Velkommen til 2012 evt.