Skatteamnesti eller spionasje?

Om pensjonerte polititjenestemenn som skal ha utført hemmelige oppdrag for fremmed stat.