• Statsråden krever bedre kvalitet, og antallet utdanningsinstitusjoner reduseres. Rektorkandidatene har hittil vært ganske tause når det gjelder landsdelens studietilbud – UiAs hovedprodukt, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Hvilke studier skal UiA tilby?

Universitetet i Agder bør i neste rektorperiode styrke sin profil nasjonalt og internasjonalt. Hvilke studier skal UiA tilby studentene som velger Sørlandet?