En spesiell sak

Jeg slutter meg i ett og alt til Magne Hauglands innlegg i avisen 8. januar der han roser Flekkerøy Historielags dugnads innsats, spesielt for etablering av museet på Høyfjellet.