Når systemet fanger

Det offentlige Norge ønsker mer fleksibilitet i arbeidslivet. Men rigide offentlige regler hindrer nettopp dette.