Arbeidstidsavtalen

Eg ser på den nye arbeidstidsavtalen for lærarane.