Skjev fremstilling fra Wahlstedt

SSHF er fortsatt etter vårt skjønn et velfungerende sykehus.