Skatt innført med minst mulig informasjon

Kommunestyret har tidligere gått inn for å innføre eiendomsskatt også for boliger, fritidseiendommer og ubebygde eiendommer.