• Voldtektsofre som anmelder overgrep gjør en viktig og modig jobb for et tryggere samfunn. Men vi må også se på strafferammene. FOTO: Torstein Øen

Voldtektskriminalitet til domstolene

Voldtekter og seksuelle forbrytelser er vanskelig å oppklare og mange saker henlegges. Raskere anmeldelser og økt straff kan hjelpe.