• Lesbisk5 (5).jpg FOTO: Jon Anders Skau

Kirkelige initiativ

Domprosten har bedt menighetsrådene drøfte situasjonen når likekjønnede ektefolk kommer til kirka og ber om velsignelse der.