Tulkuruke

Vi var på vei til biblioteket, men det som møtte oss, var ei ulmende branntomt.