Bedre og grønnere kollektivtilbud

Det ble nylig klart at Nettbuss tapte anbudet om å drive kollektivtrafikk i Aust-Agder.