• Vi begynner nå å se at mytene omkring vindkraft slår sprekker, skriver innsenderen. Mange begynner å skjønne at vindkraft ikke er så miljøvennlig som de rosemalende vindkraftutbyggerne vil ha det til. FOTO: ARKIV

Et veivalg for kommunene

Myndighetene fortsetter sin ureflekterte fornybare politikk og har nå gitt konsesjon til 17.2 TWh vindkraft i Norge – nesten tre ganger så mye som var målet.