Hvorfor bør UiA satse på filosofi?

Jan Grønlund etterlyste i et innlegg 29. april en bachelorgrad og mastergrad i filosofi ved UiA.