Hvor skal dette ende?

Kjære KS – mye av trivselen i skolen er blitt borte etter at dere overtok etter staten.