Levner idealistene liten ære

Kristiansand er tjent med engasjerte idealister som skaper teaterstykker og annen kultur i landsdelen.