Stor tro på nytt fengsel

KrF har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker nytt fengsel i Agder.