Ja, grønn omstilling må til

Jeg er utviklingsoptimist. Den grønne omstillingen er i gang, både i Norge, USA, Kina og andre land.