• De store ødeleggelsene de siste ukene gjør at det vil bli en stor logistikkutfordring for de store organisasjonene i Sør-Sudan å distribuere humanitær hjelp i løpet av noen korte uker før regntida setter inn og gjør dette arbeidet dyrere og mer komplisert, skriver artikkelforfatteren. På bildet sees en kvinne av toposafolket som maler korn på den tradisjonelle måten. FOTO: Kristen Fløgstad

Hva skjer i Sør-Sudan?

Realistisk sett vil Sør-Sudan være avhengig av økonomisk støtte utenfra i mange år framover. Først og fremst er det viktig å unngå at landet utvikler seg mot en mislykket stat.