Ryker fengselet?

Ansvaret for at landsdelen får et nytt fengsel hviler nå på regjeringspartienes representanter fra Sørlandet.