Eidsvollsmenn i Kristiansand

Helge Refsnes har flere ganger, her i avisen senest 13. januar, tatt opp spørsmålet om navnene på Eidsvollsbautaen på Kristiansand kirkegård, noe jeg også berørte i min tale ved bautaen, 17. mai 2012.