Idrettsstipend

Ved fylkestingets samling 17. og 18. desember behandlet vi fylkeskommunens budsjett for 2014.