Grønn svada

Klima— og miljørådgiver i Kristiansand kommune, Kim Øvland, har et tilsvar til meg onsdag 19. mars, med tittelen «Debatten som ikke er debatt».