Nürnbergdommens overordnede premiss

Det enorme engasjement om fastlegers reservasjonsrett, ligner mistenkelig på en styrt massesuggesjon, i den hensikt å forlede godtroende mennesker til blindt å følge parolen "selvbestemt abort".