• Fokus på straff/hevn kommer lett i veien for rehabilitering, og representerer en kriminalpolitikk som er overmoden for reformer, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Kristiansand fengsel. FOTO: Lars Hoen

Straff, soning og rehabilitering

Det har i vinter vært fokus på manglende kapasitet i norske fengsler.