Dør det egentlig flere menn på Grim Vest?

I en artikkel i Fædrelandsvennens nettutgave forrige mandag hevdes det at menn har dobbelt så stor sannsynlighet for å dø på Grim Vest som på Grim Øst.