Pensjonsoppgjøret

Lønnsoppgjøret mellom LO og NHO er ferdig. Nå stiller jeg spørsmål om hva resultatet av årets pensjonistoppgjør vil bli?