Automatisk måling av strømforbruk

Vi viser til leserinnlegg 19. mars (signert Oddvar Berntsen), hvor det stilles spørsmål om hensikten med de nye strømmålerne som skal installeres hos alle strømkundene i Norge.