Friluftsområde eller en ny bydel

En beslutning om storstilt boligutbygging på Fløreneshalvøya må settes inn i et større regionalt perspektiv.