Vi har det omdømmet vi fortjener

Det drives ikke målrettet arbeid for å påvirke vår regions omdømme ute hos "mannen i gata" — verken her eller i resten av landet.