Tysk ved Universitetet i Agder?

Faktaene er velkjente, noen tåler gjentakelse: Bortimot 100 millioner mennesker har tysk som morsmål, noe som gjør tysk til Europas største språk.