Lærerutdanningen

Nesten halvparten av søkerne til allmennlærerutdanningen er avvist, fordi de ikke oppfyller opptakskravene.