Hvem har de mest utsatte jobbene?

DEBATT: Er det NRK-kontrolløren eller parkeringsvakten? Eller UP-betjenten? Eller andre?