Frp i isolat?

Fremskrittpartiet kan etter alt å dømme belage seg på fire nye år fjernt fra regjeringskontorene.