Lommerusk til E 39

E 39 MELLOM Kristiansand og Stavanger er svært ulykkesbelastet, og trenger sårt til utbedringer. Likevel foreslår Samferdselsdepartementet at det i 2008 skal brukes bare 20 millioner kroner til å planlegge videre utbygging. En del av dette beløpet vil dessuten bli forbeholdt strekningen Stavanger-Bergen.