Største sak etter krigen

Nå pågår den største læremesssige strid etter krigen innen Den norske kirke.