• TIGGERPROBLEMATIKK: Kronikøren setter fokus på dagens tiggersituasjon i Kristiansand. FOTO: ARKIV

Romfolket og Eilert Sundt

Hvordan håndtere romfolket er selvsagt ikke en ny problemstilling.