• OVERFALLSVOLDTEKTER: Det har så langt i år vært en kraftig økning i antall overfallsvoldtekter. 28. juni ble det lagt fram en handlingsplan som fire departementer har samarbeidet om å utarbeide. FOTO: SCANPIX

Krafttak mot voldtekt

Noe av det første jeg gjorde da jeg tiltrådte i november i fjor, var å ta initiativet til arbeidet med en egen handlingsplan mot voldtekt. Vi kan bare bekjempe voldtekt hvis vi ser forebygging, etterforskning og omsorg for ofre i sammenheng.