Tid og vei

På vegne av alle brukere av Kirkeveien i eiendomsskattesone 7 antyder vi forsiktig at vi kanskje kunne få en forklaring?