Kommer samferdselsløftet?

Gjennom valgkampen løftet NAF som Norges største trafikantorganisasjon, to utfordringer som må løses innen samferdselsområdet: Vedlikehold og storbyutfordringene. Løses ikke disse vil folks hverdagsreiser bli dårligere og dårligere.