Jubeldag for førstegangsetablerere

Siv Jensen kunne under lørdagens landsstyremøte innfri et av våre første valgløfter.