• Myndighetene har i lengre tid gitt uttrykk for at de har forståelse for den frustrasjon norske arbeidstakere føler over et stadig mer presset marked, skriver artikkelforfatteren. Ord må nå følges av handling. FOTO: SCANPIX

Sjåføren – vår tids sjømann?

Stadig mer pressede priser grunnet utenlandsk konkurranse sørger for at transportnæringen i Norge blir mindre og mindre bærekraftig.